หมวดหมู่: กิจกรรม

โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาทุ่งกุลาร้องไห้ มรภ.สร.

วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาทุ่งกุลา...

Read More

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จัดโครงการ “อบรมครูผู้สอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ 2” 8 มีนาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จัดโครงการ “อบรมครูผู้สอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ 2”...

Read More

สรุปการดาเนินงาน คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

วันที่ 19 ก.พ. 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 คณะครุศาสตร์...

Read More

“อบรมครูผู้สอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน” (16 ก.พ.2562)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์รับมอบอุปกรณ์การฝึกสำหรับการช่วยชีวิตและจัดโครงการ...

Read More

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 10/2561

วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมฉัททันต์ อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์...

Read More

ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์...

Read More

ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ประชุมมอบนโยบายกับผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น.  ณ ห้องประชุมฉัททันต์ ชั้น 2 อาคาร 31 นายถนอม ...

Read More

ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์...

Read More

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘...

Read More

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม  ๒๕๕๙  พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ...

Read More
Loading

เรื่องล่าสุด