เดือน: กุมภาพันธ์ 2019

สรุปการดาเนินงาน คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

วันที่ 19 ก.พ. 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 คณะครุศาสตร์...

Read More

“อบรมครูผู้สอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน” (16 ก.พ.2562)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์รับมอบอุปกรณ์การฝึกสำหรับการช่วยชีวิตและจัดโครงการ...

Read More

เรื่องล่าสุด