เดือน: มีนาคม 2019

โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาทุ่งกุลาร้องไห้ มรภ.สร.

วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาทุ่งกุลา...

Read More

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จัดโครงการ “อบรมครูผู้สอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ 2” 8 มีนาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จัดโครงการ “อบรมครูผู้สอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ 2”...

Read More

เรื่องล่าสุด